SIA "TransBaltic OIL" piedāvā realizācijai dīzeļdegvielu no novembra resursa