1. Sākotnējā preces cena tiek aprēķināta pēc šādas formulas:


Ц(П) = ((Р(П) + П) * 1,10 + K(П)) / K(П)EUR/USD, kur

Рп – ir vidējā bāzes kotējumu vērtība ar kotēšanas dienām no mēneša 1. līdz 24. datumam (ieskaitot) mēnesī, kas ir pirms preces saskaņotās partijas galīgās veidošanas mēneša, ASV dolāros par metrisko tonnu saskaņā pēc atbilstošās pozīcijas, saskaņā ar aģentūras “Platt’s” kotējumiem publikācijā “Platt’s European Marketscan”; 

П – labojums (ar preces piegādes bāzes noteikumiem), ko saskaņojušas visas puses, ASV dolāros par metrisko tonnu; 

Кп - dzelzceļa tarifa likme preces 1 metriskās tonnas pārvadāšanai no Novopolockas stacijas (Baltkrievijas dzelzceļš) līdz konkrētajai robežpārejai, kopējā parka četrasu vagoniem ar iekraušanas apjomu 50 tonnas, kas ir spēkā preces realizācijas dienā un aprēķināta, piemērojot ASV dolāra vidējo kursu pret Baltkrievijas rubli, mēnesī pirms realizācijas mēneša, kas publicēts Baltkrievijas Republikas Nacionālās bankas vietnē;

K(П)eur/usd – oficiālais eiro kurss pret ASV dolāru: EUROS/USDOLLARS FOREIGN EXCHANGE REFERENCE RATE, kas fiksēts Eiropas Centrālajā bankā EUROPEAN CENTRAL BANK (ECB) pulksten 14:15 pēc Centrāleiropas laika (CET) datumā, kas ir nākamais pēc resursa realizācijas apstiprināšanas datuma  un publicēts vietnē www.ecb.int. Ja minētajā datumā netiek publicēti ECB kursi, tad tiek izmantota pirmā sekojošā publikācija

 

2. Galīgās cenas formula tiek noteikta pēc Pircēja izvēles:


1. variants:   Ц(О) = (Р(П) + П + Ко) / K(П)EUR/USD + (Р(О) - Р(П)) / K(О)EUR/USD, kur

Рп – ir vidējā bāzes kotējumu vērtība ar kotēšanas dienām no mēneša 1. līdz 24. datumam (ieskaitot) mēnesī, kas ir pirms preces saskaņotās partijas galīgās veidošanas mēneša, ASV dolāros par metrisko tonnu saskaņā pēc atbilstošās pozīcijas, saskaņā ar aģentūras “Platt’s” kotējumiem publikācijā “Platt’s European Marketscan”; 

П – labojums (ar preces piegādes bāzes noteikumiem), ko saskaņojušas visas puses, ASV dolāros par metrisko tonnu; 

Ко - dzelzceļa tarifa likme preces 1 metriskās tonnas pārvadāšanai no Novopolockas stacijas (Baltkrievijas dzelzceļš) līdz konkrētajai robežpārejai, kopējā parka četrasu vagoniem ar iekraušanas apjomu 50 tonnas, kas ir spēkā preces iekraušanas dienā un aprēķināta, piemērojot ASV dolāra vidējo kursu pret Baltkrievijas rubli, mēnesī pirms realizācijas mēneša, kas publicēts Baltkrievijas Republikas Nacionālās bankas vietnē;

K(п)eur/usd – oficiālais eiro kurss pret ASV dolāru: EUROS/USDOLLARS FOREIGN EXCHANGE REFERENCE RATE, kas fiksēts Eiropas Centrālajā bankā EUROPEAN CENTRAL BANK (ECB) pulksten 14:15 pēc Centrāleiropas laika (CET) datumā, kas ir nākamais pēc resursa realizācijas apstiprināšanas datuma  un publicēts vietnē www.ecb.int. Ja minētajā datumā netiek publicēti ECB kursi, tad tiek izmantota pirmā sekojošā publikācija. 

Ро – vidējā bāzes kotējumu vērtība pēc atbilstošās pozīcijas, saskaņā ar aģentūras “Platt’s European Marketscan” visās galīgās cenas veidošanas mēneša kotējuma dienās, kas norādīta preces partijas saskaņošanas brīdī, ASV dolāros par metrisko tonnu; 

K(o)eur/usd – oficiālais eiro kurss pret ASV dolāru: EUROS/USDOLLARS FOREIGN EXCHANGE REFERENCE RATE, kas fiksēts Eiropas Centrālajā bankā EUROPEAN CENTRAL BANK (ECB) pulksten 14:15 pēc Centrāleiropas laika (CET) publicēts vietnē www.ecb.int mēneša otrajā bankas dienā, kas ir nākamā pēc galīgās cenas veidošanas pēdējās kotējuma dienas. Ja minētajā datumā netiek publicēti ECB kursi, tad tiek izmantota pirmā sekojošā publikācija.


2.variants:   Ц(О) = (Р(О) + П + Ко) / K(О)EUR/USD, kur

Ро – vidējā bāzes kotējumu vērtība pēc atbilstošās pozīcijas, saskaņā ar aģentūras “Platt’s European Marketscan” visās galīgās cenas veidošanas mēneša kotējuma dienās, kas norādīta preces partijas saskaņošanas brīdī, ASV dolāros par metrisko tonnu; 

Ко - dzelzceļa tarifa likme preces 1 metriskās tonnas pārvadāšanai no Novopolockas stacijas (Baltkrievijas dzelzceļš) līdz konkrētajai robežpārejai, kopējā parka četrasu vagoniem ar iekraušanas apjomu 50 tonnas, kas ir spēkā preces iekraušanas dienā un aprēķināta, piemērojot ASV dolāra vidējo kursu pret Baltkrievijas rubli, mēnesī pirms realizācijas mēneša, kas publicēts Baltkrievijas Republikas Nacionālās bankas vietnē;

K(o)eur/usd – oficiālais eiro kurss pret ASV dolāru: EUROS/USDOLLARS FOREIGN EXCHANGE REFERENCE RATE, kas fiksēts Eiropas Centrālajā bankā EUROPEAN CENTRAL BANK (ECB) pulksten 14: 15 pēc Centrāleiropas laika (CET) publicēts vietnē www.ecb.int visās galīgās cenas veidošanas mēneša dienās.